• 08 GRUDNIA 20

  Przeciwciała p/c Covid- SARS

  Sznaowni Pacjenci!

  Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy możliwość wykonania badań labolatoryjnych w kierunku przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch konfiguracjach:

  – p/c SARS-CoV-2 IgG met. Ilościową 110 zł

  Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność wskazuje na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG pojawiają po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby. Ich poziom z czasem rośnie. Zaleca się wykonanie badania po 2-3 tyg od zakończenia leczenia

  – p/c SARS-CoV-2 IgG/IgM met. Półilościową 180 zł

  Pakiet obejmuje badania przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgM i IgG. Test posiada certyfikat CE IVD.

  Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgM wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. Ich poziom z czasem spada i z reguły po około miesiącu, przeciwciała przestają być wykrywane

  Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność wskazuje na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby. Ich poziom z czasem rośnie.

  Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej u różnych pacjentów mogą charakteryzować się zmiennością osobniczą. Z tego powodu – aby uzyskać pełen obraz – zaleca się wykonywanie przeciwciał w obydwu klasach, co może ułatwiać interpretację otrzymanego wyniku.

  Przykładowo, wykonanie oznaczenia w dwóch klasach może być przydatne przy interpretacji niskich poziomów przeciwciał klasy IgM, jakie mogą występować zarówno na początku choroby, jak i po jej zakończeniu. Obecność przeciwciał odpornościowych klasy IgG przy niskim lub wątpliwym poziomie klasy IgM może wskazywać na koniec procesu chorobowego.

  Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

   

  ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ PON-ŚR 7:30-9:30; PT 8:00-10:00

   

  Zespół OlimpiaMed
  ul. Marca Polo 21/1
  51-504 Wrocław
  tel: 71/728-72-88
  www.olimpiamed.pl
  OlimpiaMed na Facebooku