Świadczenia zdrowotne w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu dyżurnego POZ (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Wykaz placówek oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych we Wrocławiu:

  • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław, ul. Fieldorfa 5, 71 306 42 22
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a, 71 32 70 536
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, Wrocław, ul. Koszarowa 5, 71 395 76 07
  • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, Wrocław ul. Warszawska 2, 71 37 74 116, 71 37 74 117, 71 37 74 118, 71 37 74 119
  • Całodobowe Ambulatorium Chirurgii Ogólnej CZAS, tel. 71 348 28 15., Centrum Medyczne Dobrzyńska, Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23

 

TPK – TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Od czerwca 2021 r. działa Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Porady udzielane są w kilku językach.


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

*Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
-poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
-w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

*Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
-nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

*Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
-pielęgniarki/położnej
-lekarską.
(w formie telekonsultacji)

*W ramach TPK uzyskasz:
-poradę medyczną
-e?receptę
-e?skierowanie
-e?zwolnienie

*Porady są udzielane w czterech językach:
-polskim
-angielskim
-rosyjskim
-ukraińskim

Aby skorzystać z wideo rozmowy z tłumaczem języka migowego proszę kliknąć tutaj.