Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawienia recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.
Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci będą mogli otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty lekarskiej w POZ.  (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).
W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.
Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA RECEPT:
  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stabilnym stanie zdrowia na okres nie dłuższy niż 3 m-ce o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  ? stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie eWUŚ.
  4. Leki mogą zostać wypisane jedynie po podaniu ich listy. Leki NIE BĘDĄ WYPISYWANE gdy pacjent zgłosi zapotrzebowanie na leki „te co zawsze”, „takie w czerwonym pudełku”, „przecież doktor ma w karcie” etc.
  5. Zasady wydawania recept: Kod recepty zostanie przekazany do Państwa za pośrednictwem wiadomości SMS lub- na życzenie pacjenta- telefonicznie.

Jak zgłosić zapotrzebowanie na receptę?

Aby złożyć zamówienie na leki należy:
-wypełnić formularz lub
-przynieść do rejestracji karteczkę z imieniem, nazwiskiem, nr PESEL oraz listą leków do wypisania.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznie zapotrzebowania na leki, jednak odstępujemy od tego sposobu w związku z dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu przy zapisywaniu nazw leków.