• 21 SIERPNIA 20

  Teleporady

  W NZOZ OlimpiaMed świadczenie zdrowotne są udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności czyli poprzez teleporady.

  Rejestracja na teleporadę odbywa się za pośrednictwem numeru rejestracji (71/7287288). Po umówieniu, lekarz prowadzący teleporadę skontaktuje się z Państwem telefonicznie w godzinach swojej pracy- w kolejności rejestracyjnej, jednak podana podczas rejestracji godzina jest czasem jedynie orientacyjnym.

  W sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje to jej anulowaniem, pacjent w celu uzyskania świadczenia zobowiązany jest do umówienia się na kolejny wolny termin, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.

  Informujemy o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym oraz lekarzem prowadzącym.

  W trakcie teleporady mogą zostać wystawione następujące dokumenty:

  1. E-recepta- otrzymają Państwo czterocyfrowy kod, który należy przekazać w aptece wraz z numerem PESEL osoby na którą została wystawiona
  2. E-zlecenie na zaopatrzenie medyczne- otrzymają państwo kod umożliwiający realizację zlecenia w wybranym przez Państwa punkcie z zaopatrzeniem
  3. E- zwolnienie- pracodawca otrzyma je automatycznie
  4. Zlecenie badań dodatkowych- badania laboratoryjne można wykonać w naszej przychodni w godzinach pracy laboratorium, badania obrazowe wykonywane są w szpitalu przy ul. Koszarowej

  Informujemy również o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta. Do zalogowania na Internetowym Koncie Pacjenta potrzebujesz profilu zaufanego. Od czasu potwierdzenia IKP kody w/w dokumentów będziesz otrzymywać sms-em i e-mailem wskazanym w IKP.

  W Internetowym Koncie Pacjenta możesz sprawdzić:

  • miejsca, w których możesz się leczyć;
  • dokumentację medyczną, w tym e-recepty, e-skierowania, wyniki badań, wypis ze szpitala;
  • wysokość refundacji kupionych lekarstw i innych produktów medycznych oraz świadczenia wykorzystanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • zalecaną dawkę leków;
  • wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • składane oświadczenia upoważniające osobę do odbioru dokumentacji medycznej;
  • deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.